E L Ä I M E T

 

 

ELÄIMILLE  SYÖTETÄÄN  ENTISTÄ  ENEMMÄN  LÄÄKKEITÄ

http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/tuotantoeläimille-syötetään-entistä-enemmän-lääkkeitä/587280

 

 

 

 

 

 

 

STT
Tuotantoeläimille syötettyjen lääkkeiden määrä on kasvanut huomattavasti. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan esimerkiksi siat ja naudat saavat yhä enemmän lääkkeitä, koska eläintautien määrä on lisääntynyt.

Taudit ovat lisääntyneet samalla kun maatiloilla on alettu pitää eläimiä yhä isommissa yksiköissä.

Esimerkiksi penisiliinin kokonaiskulutus lisääntyi viidessä vuodessa yli viidenneksen. Penisiliini on tärkeä antibiootti muun muassa nautojen, sikojen ja hevosten lääkinnässä.

Eläinten lääkitsemiseen on Fimean mukaan syytä kiinnittää huomiota, koska ihmisillä ja eläimillä on lukuisia yhteisiä bakteereita. Tällaisia ovat salmonella ja kampylobakteerit. Runsaan lääkkeidenkäytön vuoksi bakteereista voi tulla antibiooteille vastustuskykyisiä.

*****

*************************

 

ETUSIVULLE